Den svenska e-handeln växte med 16 procent under 2017. Det motsvarar en försäljning på 67 miljoner kronor. E-handeln utgör nu 8,7 procent av den totala detaljhandeln.

Det är E-barometern, som PostNord ger ut i samarbete med Svenska Digital Handel och HUI Research, som presenterar siffrorna.
– Om utvecklingen fortsätter i samma takt som hittills, så kommer e-handelsförsäljningen att ha fördubblats på fem år, säger Carin Blom, detaljhandelsanalytiker på PostNord Sverige. Det ställer nya krav på detaljister och leverantörer. Redan i dag har det förändrade konsumentbeteendet påverkat hur detaljhandelslandskapet ser ut, men handeln har ständigt förändrats, det går bara snabbare nu.
Under 2017 har modehandeln på nätet ökat med 13 procent. Det betyder att nätförsäljningen motsvarar 16 procent av branschens totala försäljning.

Enligt E-barometern hade modehandeln den starkaste ackumulerade tillväxttakten på flera år.
Eftersom branschen digitaliserades tidigt och har kommit förhållandevis långt i sin e-handelsresa förekommer sällan de enorma tillväxttal som man kan se i andra branscher som är nya på nätet. Men trots det hade modehandeln på nätet den starkaste ackumulerade tillväxttakten på flera år enligt E-barometern. Det beror bland annat på att de e-handelssatsningar som de etablerade kedjorna inom den fysiska handeln gjort börjar betala sig. Dessutom driver nya aktörer på utvecklingen i branschen med nya koncept och ny teknik. Det finns fortfarande ganska höga trösklar i branschen, bland annat en rädsla eller oro hos konsumenterna för vad som händer om varorna inte passar.
Andelen konsumenter som e-handlar mode peakar under maj månad och i december, två viktiga perioder för modehandeln i och med sommarmodet samt julhandeln.

Två av tre svenska konsumenter angav under 2017 att de handlade på nätet under en genomsnittlig månad. Den högsta e-handelsandelen återfanns i vanlig ordning i december då 74 procent uppgav att de hade e-handlat minst en vara under månaden. Den näst högsta månaden var november vars andel steg något jämfört med föregående år, vilket kan bero på Black Friday som slog försäljningsrekord på nätet.
Under 2017 handlade de svenska e-handelskonsumenterna i genomsnitt för 1 927 kronor per månad. De främsta skälen till att svenskarna handlade på nätet under året var pris, utbud och bekvämlighet. Och de främsta skälen till att inte handla på nätet var att konsumenten gillade upplevelsen i en fysisk butik och att de fick bättre service och hjälp. De viktigaste informationskällorna när svenska konsumenter handlade på nätet var butikens och varumärkets hemsida. Därefter följde Google och andra sökmotorer samt jämförelsesajter.
När det kommer till vad svenskarna handlade på nätet så är det alltjämt modesegmentet som ligger i topp. 37 procent av svenskarna som hade e-handlat en genomsnittlig månad uppgav att de hade handlat kläder och skor. Därefter följde skönhet och hälsa som handlats av 28 procent av e-handelskonsumenterna och på tredje plats följde mediaprodukter.

Den produktkategori vars konsumentandel växte mest var dagligvaror. Under 2016 uppgav cirka 4 procent av de som e-handlat en genomsnittlig månad att de handlat dagligvaror på nätet jämfört med närmare 10 procent under 2017.

Prognosen för e-handeln 2018 är en tillväxt på 15 procent, vilket vid en första anblick kan verka relativt lågt om man jämför med 2017 års tillväxt. Dock, skriver e-barometern, mognar e-handeln för varje år som går, vilket gör att tillväxten i kronor och ören blir större. Prognosen skulle innebära att e-handelns omsättning landar på 77 miljarder kronor, det vill säga en ökning med 10 miljarder kronor.